สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย “พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่ 41

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย &#822…

การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 พลศึกษาเกมส์

การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท…

ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองแรก กับกีฬายกน้ำหนักหญิง รุ่น 48 กิโลกรัม

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.โสภิตา ธนสาร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี…