วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปะเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เหล้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปะเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เหล่าข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสุดดีจอมราชา พร้อมลงนามถวายพระพร …. ภาพ: อ.ชลาฎล

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เปิดให้บริการใช้สนามกีฬากลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19และมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควัด-19 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ (ฉบับที่2)

การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ————————————– มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ โดยไม่ใช้เงินสด  ซึ่งสามารถชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ได้ทาง Mobile Banking หรือบัตรเดบิต (ATM)  ที่งานการเงินและบัญชี  อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ในเวลา 8.30 – 16.00 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลูยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลูยางสังเคราะห์และไฟส่องสนาม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง