ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภททั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภททั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (สำรอง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (สำรอง) กรอกเอกสารรายงานตัวได้ในวันที่ 31 มกราคม 2564   “คลิกที่นี้”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา) กรอกเอกสารรายงานตัวได้ในวันที่ 25 – 30 มกราคม 2564   “คลิกที่นี้”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภททั่วไป)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา) รับสมัคร 4 ม.ค. – 16 ก.พ. 64      สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

  ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) ครั้งที่ 1/2563

  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา)

  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา) รับสมัคร 23 พ.ย. – 29 ธ.ค. 63      สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”

โครงการจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมกับเทศบาลสนั่นรักษ์ และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้ทำความสะอาดบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๑๓ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อทัศนียภาพที่ดี ซึ่งได้จิตอาสาเป็นเหล่านักศึกษา ๓ คณะวิชา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และชาวบ้านชุมชนระแวกใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ / ภาพ: อ.ชลาฎล

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง ซึ่งมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและ​โรงเรียนกีฬา​ ภาคกลาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ / ภาพ : อ.ชลาฎล