ประกาศปิดทำการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ กรณีพิเศษ

ประกาศปิดทำการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ กรณีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) กรอกเอกสารรายงานตัว ระหว่างวันที่  25 – 26 พฤษภาคม 2565   “คลิกที่นี้” ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าคู่มือนักศึกษา, ค่าประกันของเสียหาย  “คลิกที่นี้” ใบสั่งจองและชำระเงินค่าชุดและอุปกรณ์การฝึก  “คลิกที่นี้”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) รับสมัคร 12 – 22 พ.ค. 65      สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 3) กรอกเอกสารรายงานตัว ระหว่างวันที่  9 – 10 พฤษภาคม 2565   “คลิกที่นี้” ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าคู่มือนักศึกษา, ค่าประกันของเสียหาย  “คลิกที่นี้” ใบสั่งจองและชำระเงินค่าชุดและอุปกรณ์การฝึก  “คลิกที่นี้”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 3)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 3)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 3) รับสมัคร 31 มี.ค. – 22 เม.ย. 65      สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 2) กรอกเอกสารรายงานตัว ระหว่างวันที่  21 – 22 มีนาคม 2565   “คลิกที่นี้” ใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา, ค่าคู่มือนักศึกษา, ค่าประกันของเสียหาย  “คลิกที่นี้” ใบสั่งจองและชำระเงินค่าชุดและอุปกรณ์การฝึก  “คลิกที่นี้”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 2)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 2)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ประเภททั่วไป (รอบ 2) รับสมัคร 14 ก.พ. – 4 มี.ค. 65      สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”