ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) ครั้งที่ 1/2563

  ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา)

  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา) รับสมัคร 23 พ.ย. – 29 ธ.ค. 63      สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”

โครงการจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมกับเทศบาลสนั่นรักษ์ และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้ทำความสะอาดบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๑๓ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อทัศนียภาพที่ดี ซึ่งได้จิตอาสาเป็นเหล่านักศึกษา ๓ คณะวิชา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และชาวบ้านชุมชนระแวกใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ / ภาพ: อ.ชลาฎล

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง ซึ่งมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและ​โรงเรียนกีฬา​ ภาคกลาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ / ภาพ : อ.ชลาฎล

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมีกิจกรรมประกวดแต่งเรียงความเนื่องในงันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาตามลำดับ ณ หอประชุม ชั้น ๒ โรงอาหาร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ / ภาพ : อ.ชลาฏล และ อ.ชนะชัย  

ขั้นตอนการขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 30% คืน (เฉพาะนักศึกษารอบโควต้า) ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 30% คืน (เฉพาะนักศึกษารอบโควต้า) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) กรอกเอกสารรายงานตัวได้ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563   “คลิกที่นี้”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ผ่านระบบ E – education ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาผ่านระบบ E – education เพิ่มเติม “คลิ๊ก” คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/1 “คลิ๊ก” รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/2 “คลิ๊ก” คณะศิลปศาสตร์   สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/1 “คลิ๊ก” รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/2 “คลิ๊ก” สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ รายชื่อคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/1 “คลิ๊ก” คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/1 “คลิ๊ก” รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/2 “คลิ๊ก” รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/3 “คลิ๊ก” รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/4 “คลิ๊ก”  

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563