กำหนดวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบกลาง Admission)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบกลาง Admission)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

ประกาศ กำหนดการวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศ กำหนดการวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)