โครงการจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมกับเทศบาลสนั่นรักษ์ และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้ทำความสะอาดบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๑๓ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อทัศนียภาพที่ดี ซึ่งได้จิตอาสาเป็นเหล่านักศึกษา ๓ คณะวิชา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และชาวบ้านชุมชนระแวกใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ / ภาพ: อ.ชลาฎล

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง ซึ่งมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและ​โรงเรียนกีฬา​ ภาคกลาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ / ภาพ : อ.ชลาฎล

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมีกิจกรรมประกวดแต่งเรียงความเนื่องในงันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาตามลำดับ ณ หอประชุม ชั้น ๒ โรงอาหาร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ / ภาพ : อ.ชลาฏล และ อ.ชนะชัย  

ขั้นตอนการขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 30% คืน (เฉพาะนักศึกษารอบโควต้า) ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย 30% คืน (เฉพาะนักศึกษารอบโควต้า) ปีการศึกษา 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปะเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เหล้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปะเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เหล่าข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสุดดีจอมราชา พร้อมลงนามถวายพระพร …. ภาพ: อ.ชลาฎล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) กรอกเอกสารรายงานตัวได้ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563   “คลิกที่นี้”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)