ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป เพิ่มเติม (สำรอง) กรอกเอกสารรายงานตัวได้ในวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2563   “คลิกที่นี้”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เปิดให้บริการใช้สนามกีฬากลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 (Admissions)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 (Admissions)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓

          พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ เป็นประธานในพิธีและประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารวิทยบริการ

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) รับสมัคร/ชำระค่าสมัคร 28 พ.ค. – 26 มิ.ย. 2563      สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป เพิ่มเติม (สำรอง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป เพิ่มเติม (สำรอง) กรอกเอกสารรายงานตัวได้ในวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2563   “คลิกที่นี้”