ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภททั่วไป)

  ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภททั่วไป) สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”