ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควัด-19 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ (ฉบับที่2)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ ๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษา กีฬาจักรยาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ ๒

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ แห่ง

การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ————————————– มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ โดยไม่ใช้เงินสด  ซึ่งสามารถชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ได้ทาง Mobile Banking หรือบัตรเดบิต (ATM)  ที่งานการเงินและบัญชี  อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ในเวลา 8.30 – 16.00 น.

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควัด-19 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน  5  รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) รับสมัคร/ชำระค่าสมัคร 17 – 30 เม.ย. 2563      สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก”