ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เปิดให้บริการใช้สนามกีฬากลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 (Admissions)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 (Admissions)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓

          พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ เป็นประธานในพิธีและประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารวิทยบริการ