โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2

โครงการจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมกับเทศบาลสนั่นรักษ์ และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้ทำความสะอาดบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๑๓ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อทัศนียภาพที่ดี ซึ่งได้จิตอาสาเป็นเหล่านักศึกษา ๓ คณะวิชา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และชาวบ้านชุมชนระแวกใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ / ภาพ: อ.ชลาฎล

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง ซึ่งมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและ​โรงเรียนกีฬา​ ภาคกลาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ / ภาพ : อ.ชลาฎล

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมีกิจกรรมประกวดแต่งเรียงความเนื่องในงันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาตามลำดับ ณ หอประชุม ชั้น ๒ โรงอาหาร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ / ภาพ : อ.ชลาฏล และ อ.ชนะชัย