ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS) กรอกใบสมัคร 4 – 7 มิถุนายน 2564   สมัครออนไลน์ “คลิ๊ก” กรอกเอกสารรายงานตัวได้ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 64 2564   “คลิกที่นี้”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ขอเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ในเวลา ๑๓.๐๐ น ณ อาคารวิทยบริการ (การแต่งกาย ชุดปกติขาว) …