ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 

 

post

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Category :