ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงยิมส์บาสเกตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ๑ แห่ง

 

winner
Category :