ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  1 เครื่อง

 

plan
Category :