ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
————————————–
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ โดยไม่ใช้เงินสด  ซึ่งสามารถชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ได้ทาง Mobile Banking หรือบัตรเดบิต (ATM)  ที่งานการเงินและบัญชี  อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ในเวลา 8.30 – 16.00 น.