พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ เป็นประธานในพิธีและประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามถวายพระพร ชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารวิทยบริการ