ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมีกิจกรรมประกวดแต่งเรียงความเนื่องในงันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลแก่นักศึกษาตามลำดับ ณ หอประชุม ชั้น ๒ โรงอาหาร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ / ภาพ : อ.ชลาฏล และ อ.ชนะชัย