มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมกับเทศบาลสนั่นรักษ์ และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้ทำความสะอาดบริเวณ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง ๑๓ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อทัศนียภาพที่ดี ซึ่งได้จิตอาสาเป็นเหล่านักศึกษา ๓ คณะวิชา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และชาวบ้านชุมชนระแวกใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ / ภาพ: อ.ชลาฎล