««งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม»»»

  • ประวัฒมวยไทย
  • แม่ไม้มวยไทย
  • ศูนย์ฝึกมวยไทยนานาชาติ
  • ทักษะพื้นฐานมวยไทย

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับกลาง 27-31 พฤษภาคม 2562

    

    

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับกลาง 18-21 พฤษภาคม 2562