***จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560***

♠ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2562

(Update 11 กุมภาพันธ์ 2562)

– – – กรอกใบสมัครได้ที่นี้ “Click” – – –

——————————————————————————————————————————————————

ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนและวันเปิดภาคเรียนประจำภาคต้นปีการศึกษา 2561
(Update 26 เมษายน 2561)