– ระดับคณะ
 – ระดับวิทยาเขต
(อยู่ระหว่างการนำเสนอสภา ติดต่องานประกันคุณภาพการศึกษา เบอร์ภายใน 131)

ในระดับหลักสูตร ยังคงใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนของปี 2561

————————————————————————————————————–

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปก       ส่วนนำ        ระดับหลักสูตร         ระดับคณะ          ระดับวิทยาเขต

————————————————————————————————————–


    
************************************************

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

https://i.imgur.com/HLkGvfE.jpg

https://i.imgur.com/2IfyuzY.jpghttps://i.imgur.com/wEpPJu5.jpg