ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกร

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคกลาง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ

Read More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ

Read More

ประกวดราคา

นโยบายสถานศึกษา

Facebook

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วีรศักดิ์   วิศาลาภรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม…

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

ผู้บริหาร

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม…

อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา