ระบบสืบค้นฐานข้อมูลฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย EDS for TNSU
————————————————————————————————————————————————-
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอเชิญคณาจารย์ ร่วมทดลองใช้ระบบ EDS for TNSU ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)
โดยเข้าใช้งานได้ที่ http://www.tnsu.ac.th/EDS-TNSU-New.html

รหัสล็อคอินเข้าใช้คือ

http://www.ipebk.ac.th/home/wp-content/uploads/2016/03/1-3.jpg
———————————————————————————–
วีดีโอการอบรมการใช้ระบบ
คู่มือการใช้งาน
————————————————————————————
แบบสอบถามการใช้งาน
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  รายงานการวิจัย EDS for TNSU
ตอบแบบสอบถาม