ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน

ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง  

งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   http://www.ipebk.ac.th/home/wp-content/uploads/2022/03/nnks-23.2.2022.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ  

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก จำนวน 12 รายการ  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำหว่า 1 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำหว่า 1 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ วิทยาเขตกรุงเทพ  

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬายิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 3 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬายิงธนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 3 รายการ