ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference  TOR  และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 2

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ครั้งที่ 2  

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ  

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วิทยาเขตกรุงเทพ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน วิทยาเขตกรุงเทพ  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ คณะ จำนวน ๑ งาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ