นักศึกษาPoll

คุณชอบเนื้อหาใดใน Website มากที่สุด:

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน วิทยาเขตกรุงเทพ


กีฬาสี..
นายวรวิทย์ คงมนต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ โดยมีนายพงสันต์ ผดุงนาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และชมการแสดงพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่  อีกทั้งนายประกาศิต ทองอินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มอบของที่ระลึกกับตัวแทนดุริยางค์จากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม มานำขบวนพาเหรดเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556....
 
ภาพ : อ.ประกาศิต
รายงาน : อ.วิทยา

ปฏิทินกิจกรรม

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Counter: